ภาคใต้

นิวส์ออโต้แม็ก
ที่อยู่: อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โทร: 089-287-5012


หลังสวนศูนย์ล้อ
ที่อยู่: อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โทร: 086-964-8962, 077-544-789


สงวนยางยนต์ชุมพร
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร: 077-574444


แม็กซ์ยางยนต์ชุมพร
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร: 082-6479895


บาสซิ่งการยาง (บี เอส ไทร์ เซอร์วิส)
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร: 088-751-2878, 091-821-5248

พีพี เซอร์วิส
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร: 086-471-5705

มานิตย์ออโต้ไทร์แอนด์เซอร์วิส
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ระนอง
โทร: 091-094-7936


วิทยาการยาง
ที่อยู่: อ.กระบุรี จ.ระนอง
โทร: 086-9576255


เอสเจ ออโต้แม็กซ์
ที่อยู่: อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร: 083-6656397


ไอซ์ ล้อซิ่ง บางสะพานใหญ่
ที่อยู่: อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร: 092-6877722


แซม ล้อแม็กสุราษฏร์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
โทร: 093-747-8925


พุมดวง เซ็นเตอร์แม็กแอนด์เซอร์วิส
ที่อยู่: อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
โทร: 081-691-1326


มีอา แม็กซิ่ง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
โทร: 089-6520808


เบนซ์ อะไหล่ซิ่ง
ที่อยู่: อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี
โทร: 080-6494841


ช.ไทร์แอนด์เซอร์วิส
ที่อยู่: อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี
โทร: 081-078-5528,077-363-721

มิ้ว การยาง สมุย
ที่อยู่: อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
โทร: 099-4644518,082-8066097

มานิตย์เซ็นเตอร์แม็ก
ที่อยู่: เมือง จ.ภูเก็ต
โทร: 087-885-8558


สะปำออโต้แม็ก
ที่อยู่: เมือง จ.ภูเก็ต
โทร: 064-954-2664

ที.พี.ออโต้ไทร์
ที่อยู่: อ.ทับปุด จ.พังงา
โทร: 088-7512986

อ๊อดแม็กการยาง
ที่อยู่: เมือง จ.กระบี่
โทร: 086-977-2086


ดิ่ง ล้อซิ่ง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.กระบี่
โทร: 061-2367104


เบนซ์ การยาง กระบี่
ที่อยู่: ไสไทย, คลองท่อม จ.กระบี่
โทร: 090-1620279

ช่างสาม แม็กซิ่ง
ที่อยู่: อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทร: 063-5849251


โกศลยางยนต์ ทุ่งสง
ที่อยู่: อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทร: 062-245-0590,062-245-0580


บุญเมืองการยาง
ที่อยู่: เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร: 084-2424601


เหมทานนท์ยางยนต์
ที่อยู่: เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร: 081-7878554​


ชัยธวัฒน์ยางยนต์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร: 091-849-5254


ยอด การยาง ประดับยนต์
ที่อยู่: อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โทร: 083-6474948

ศิรินทร์ยางยนต์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ตรัง
โทร: 064-969-4597


ช.ยางยนต์เซอร์วิส
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ตรัง
โทร: 075-218150


ภานุมาศยางยนต์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ตรัง
โทร: 081-597-2708


อันดามันยางทอง
ที่อยู่: อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทร: 088-168-5623

โจ้ล้อซิ่ง หาดใหญ่
ที่อยู่: อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร: 062-9625528


นนท์ล้อซิ่ง เรซซิ่งช็อป หาดใหญ่
ที่อยู่: อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร: 087-2873179


เค-ทีทีไทร์ แอนด์ เซอร์วิส
ที่อยู่: อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร: 093-6473535


พี.ที ศูนย์ล้อแอนด์ เซอร์วิส คลองหวะ
ที่อยู่: อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร: 093-176-1819


อู่เอกพงศ์ การช่าง
ที่อยู่: อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
โทร: 081-7484330​

สินอุดมการช่าง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ปัตตานี
โทร: 081-609-8499


ยิยางยนต์
ที่อยู่: อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
โทร: 081-099-2588

เอส.ทู ยางยนต์
ที่อยู่: อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
โทร: 086-488-3197


เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
ที่อยู่: อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทร: 073-516111, 073-522111

ค็อกพิทเจริญการยาง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ยะลา
โทร: 081-897-9150


สวนส้มการยาง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ยะลา
โทร: 081-9697971

พัทลุงล้อซิ่ง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร: 098-6791743


จรัสการยาง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.สตูล
โทร: 088-3951420


ยางทองสตูล
ที่อยู่: อ.เมือง จ.สตูล
โทร: 074-711320


ริฟล้อซิ่ง
ที่อยู่: อ.ควนโดน จ.สตูล
โทร: 088-8353411