ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สหวิวัฒน์ การยาง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร: 082-861-4609


จ๊ะเอ๋ยางจ๊าป
ที่อยู่: อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร: 081-997-2199


อำนาจกลางยาง
ที่อยู่: ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร: 044-322049, 086-123-3000


เอ็น เอ็น ออโต้เซอร์วิส
ที่อยู่: ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร: 098-928-2993

ค็อกพิท อาณาจักรยางยนต์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร: 043-228999, 086-228-1331


ชุติมาขอนแก่น&ยางดี
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร: 083-417-8286


ขอนแก่นรวมยาง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร: 086-857-1071


ขอนแก่นเบสไทร์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร: 081-739-9877


อู่ทองสุขยานยนต์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร: 061-946-3946,094-364-9688


มณฑลยางยนต์
ที่อยู่: อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น
โทร: 043-414125, 081-456-4814

อมรออโต้แม็กซ์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.อุดรธานี
โทร: 042-931266, 086-450-5859

แสนชัยการยาง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.หนองคาย
โทร: 094-393-1281

ยางบุญกิจ สาขาหนองบัวลำภู
ที่อยู่: อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
โทร: 061-539-5663

เมืองเลยล้อแม็กซ์ 2012
ที่อยู่: อ.เมือง จ.เลย
โทร: 081-380-8359


จริยธรรมการยาง
ที่อยู่: อ.วังสะพุง จ.เลย
โทร: 091-441-6895

ค็อกพิทสำราญ การยาง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร: 081-974-1177


เฮงเจริญออโต้ไทร์แม็กซ์
ที่อยู่: อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
โทร: 065-6493696, 044-880077

ธีราวุธยางยนต์ สาขาแยกสลักได
ที่อยู่: อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร: 044-513838, 081-593-8126


ธีราวุธยางยนต์ สาขาแยกเทพธานี
ที่อยู่: อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร: 044-515889, 081-876-7189

ออโต้โมทีฟ
ที่อยู่: อ.ขุขันธ์ จ.ศรีษะเกษ
โทร: 090-961-4439


รวมอะไหล่
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โทร: 045-966942, 086-461-3290

รอบเมืองยางยนต์
ที่อยู่: อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โทร: 081-977-1596

รุ้งแสงอะไหล่ยนต์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทร: 043-812242, 089-841-4425

เกรียงปะกิจ
ที่อยู่: เมือง จ.สกลนคร
โทร: 042-711336, 089-942-4443

แม็กซิ่ง หมากัดยาง สาขาร้อยเอ็ด
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โทร: 063-909-6363, 083-073-5534

ต๋งพาณิช
ที่อยู่: อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
โทร: 084-983-4411


ไทร์พลัส บุรีรัมย์ เอส.จี.ไทร์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร: 044-620-997


ไทร์พลัส บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร: 094-289-6515