ภาคเหนือ

กฤษดายางยนต์ แอนด์ เซอร์วิส
ที่อยู่: อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร: 083-5657594​,083-3181398


ฐิติแม็กซ์ยางเซอร์วิส
ที่อยู่: อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร: 093-132-9282


อ๊อดออโต้แม็ก เชียงราย
ที่อยู่: อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร: 081-5302429


แม่จัน แม็กซ์ยาง
ที่อยู่: อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โทร: 091-778-5415


เจริญศิลป์ ออโต้ไทร์
ที่อยู่: อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โทร: 062-639-2695

เทพกิตยางยนต์
ที่อยู่: อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทร: 053-823247, 089-8555900


เสกล้อซิ่ง เชียงใหม่
ที่อยู่: อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร: 086-1875503


สโตนออโต้แม็กซ์
ที่อยู่: อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โทร: 088-260-8881

นพรัตน์รวมยาง(ออโต้บอย)
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร: 083-764-5799

ค็อกพิทลำปางทรัคไทร์ (โค้วหน่ำเฮง)
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร: 054-222057, 086-4291259


วิชัยรวมยาง ลำปาง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร: 092-9131965

พะเยาหล่อยาง
ที่อยู่: อ.เมือง จ.พะเยา
โทร: 089-9546546

สยามคาร์เซอร์วิส 2004
ที่อยู่: อ.เมือง จ.แพร่
โทร: 087-172-6045


เฟื่องเจริญยนต์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.แพร่
โทร: 089-755-8857


พีเอ็น น่านเซ็นเตอร์แม็กซ์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.น่าน
โทร: 061-6163781


น้องการยาง
ที่อยู่: อ.ปัว จ.น่าน
โทร: 095-624-2828


แม็คมายด์คาร์เซอร์วิส
ที่อยู่: อ.แม่สอด จ.ตาก
โทร: 081-886-6339

ไทร์พลัส ลิ้มเจริญยางยนต์
ที่อยู่: อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทร: 055-442000, 055-412723, 081-7856969

สมชายการยางเซอร์วิส
ที่อยู่: อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทร: 055-411210